بنابر آخرین اطلاعیه صادر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان)، ثبت نام آزمون پروانه اشتغال به کار برای رشته های مشمول نظام مهندسی (معماری (نظارت و اجرا)، عمران (محاسبات، نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)، در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۹۷ شروع می گردد و تا سیزدهم همین ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت inbir.ir اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام کنند.