برای دانلود جزوات درس کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ که به صورت آنلاین در حال برگزاری می باشد، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

لیست دانشجویان:

ویدئو ها

کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ جلسه دوم

کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ جلسه چهارم

کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ جلسه سوم

کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ جلسه پنجم