نوشته‌ها

اعتدال بهاری و نوروز

/
اعتدال بهاری یا هموگان ِ بهاری (در نیم‌کره شمالی) در ستاره‌شناسی به لحظه‌ای گفته …